Tema:
Gjør litt med livet ditt

I Oddernes menighet gjennomførte sokneprest Lauvland før påske en temaserie under overskriften "Gjør litt med livet ditt".

Av Lars

Jon Andreas LauvlandVi deltok på et par av disse temagudstjenestene, og synes de var veldig flotte og lærerike. Derfor spurte vi Jon Andreas Lauvland om vi ikke kunne få dele de 6 veimerkene han presenterte med våre lesere. Det var han svært villig til, og du finner de i spalten til høyre.

Her er et utdrag fra innledningen som nytilsatt sogneprest Jon Andreas Lauvland har sendt oss:

"Tenk deg et skip som har en bestemt kurs, og et bestemt mål. Det er ikke mange grader justeringer som skal til før skipet havner et helt annet sted. Slik tenker jeg det også er med vårt åndelige liv - noen justeringer, noen grep, enkelte valg og prioriteringer og det kan gi kristenlivet vårt en ny dimensjon og en ny retning. Det er mulig å forandre kurs midt i livet.
Mange vil, når de skal beskrive sitt åndelige liv, si: Det har bare blitt slik. Min frimodige påstand er, at det trenger ikke være slik.
"Livet fortjener regi", sa Kjetil Bang Hansen i et intervju. Ved hjelp av 6 veivisere, inviteres vi til å spisse vårt liv og gi livet vårt regi."

Vi anbefaler virkelig våre lesere til en titt på disse veimerkene!


Denne temasamlingen ble publisert 15. juni 2007.

Veimerker

Introduksjon til veimerkene.

1. Veimerke:
Den åndelige reisen

2. Veimerke:
Den gode rytme - balanse mellom bønn, arbeid og rekreasjon

3. Veimerke:
Leve enklere

4. Veimerke:
Å bli hel - om helhet og sammenheng

5. Veimerke:
Misjon

6. Veimerke:
Enhet og fellesskap