Reklamebanner

På denne siden ønsker vi å publisere forskjellige slags keltiske ressurser: oppgaver, liturgier, bønner og lignende.

Har du noe som kunne passe på disse sidene? Ta kontakt med lars@peregrinus.no

Vi vet det finnes mye spennende rundt om i landet, og derfor har vi opprettet dette nettstedet. Slik at vi kan dele de perlene vi finner i den keltiske spiritualiteten.

Artikkel:
Keltiske høykors i Norge
Thor Pundsnes har skrevet denne artikkelen om keltiske kors i Norge. Den er tidligere publisert i kirkebladet "Lære og Liv" og i "Kyrkjehistorisk årbok for Bjørgvin bispedømme 2000-2003". Vi takker for at han vil dele den med oss!
Tema:
Gjør litt med livet ditt

I Oddernes menighet gjennomførte sokneprest Lauvland før påske en temaserie under overskriften "Gjør litt med livet ditt".

Artikkel:
Mystery and history
Hellig skyI denne artikkelen tar Tom Martin Berntsen oss med til ignatianst og keltisk tro og tanke. Artikkelen er resultatet av en tre-måneders studiepermisjon høsten 2003. Til daglig arbeider Berntsen som sokneprest i Hommedal prestegjeld i Agder bispedømme. Målet var å sammenlikne keltisk og ignatiansk spiritualitet og finne likheter, forskjeller og relevans for fromhetsliv i en kirkehverdag i Norge. (Word-format)

Hellig sky:
Keltisk inspirert
helgenkalender for Norge
”Hellig sky” er en slags keltisk inspirert helgenkalender for Norge, med minne- og merkedager over personer og hendelser med betydning for kristen tro i Norge og Norden. Kalenderen utarbeides av Michael "Mecky" Wohlenberg, og han tar gjerne i mot innspill! Kalenderen oppdateres ukentlig utover høsten 2006.

Nattverdbøn frå Seljumannamesse
Mecky, nå sogneprest i Sannidal (tidligere i Selje), har sendt over en nattverdbønn som er laget til Seljumannamesse. Han skriver at "bøna passer fint ved friluftsgudstjenester med nattverd nær havet". (Word)

Kloster-ruinene på Lindisfarne.Keltisk inspirert kveldsbønn
Michael Wohlenberg har satt sammen 5 keltisk inspirerte kveldsbønner som ble holdt i Selje Kirke i perioden 30. aug - 3 sep 2004. Vi har lagt ut alle i .pdf-format og word-format.

Ray Simpson
Naturens morgenbønnMorgen- og kveldsbønner
Helge Spilling
i Søgne har lagt ned en del timer i å oversette Simpson sine bønner til norsk. Han har kommet et stykke langt på veien, og ønsker tilbakemeldinger. Har du forslag til endret oversettelse eller finner skrivefeil, så sender du Helge en e-post!

Vi takker for at han vil dele disse med keltiskfromhet.no, og ønsker han lykke til videre med oversettelsene. De som vil ha tilgang til alle bønenen til Ray Simpson henvises til litteraturlisten i menyen til venstre. De som har lyst til å treffe Ray og Helge, vil få anledning til dette under Korsveiforum på Risøya (se Kalenderen)

Opprop:
"The Religious Campaign for Wilderness"
I Texas var det i 2005 en aksjon for å stoppe en høyspentkabel å gå gjennom et villmarksområde. Religiøse grupper laget et opprop, og her er det mye flott om kristendom og natur. I beste keltisk ånd.

Foredrag:
Apostelgjerningene del II - Inspirasjon fra Sunniva-legenden + keltisk kveldsbønn.
Mecky har sendt over dette foredraget som ble holdt som keltisk tema på årsmøtet i Nordfjord prostiråd på Nordfjordeid 11.3.05. Foredraget og en keltisk kveldsbønn (til slutt) er også brukt på Holmely. (word)

Foredrag:
Det hellige sted
- i keltisk tradisjon og stedsforståelse

Dette foredraget ble holdt av Harald Olsen på et seminar i regi av prosjektet "Genius Loci" i Søgne, og er ikke tidligere publisert. (word)

Kultkontinuitet i keltisk spiritualitet
- eksempel på tidlig religionsdialog?

Dette foredraget ble holdt av Harald Olsen i Humanistisk Kollegium ved UiO, og er ikke tidligere publisert. (word)

Harald Olsen har utgitt en rekke bøker og artikler om den keltiske spiritualiteten (se Litteratur). Han har lagt ned et stort arbeid for å bringe denne gaven til Norge. Vi er takknemlige for at han har stilt foredragene til disposisjon her på keltiskfromhet.no. Mer informasjon om Harald Olsen finnes på hans hjemmesider.

Påskehilsen:
"Va-Sunni-Koden" - en påskehilsen 2006
  Bestselgeren "Da Vinci Koden" med teorier om Jesus og Maria Magdalena er en spennende roman, men ingen faktabok. Troverdig informasjon finner vi heller i Det Nye Testamentet, og i faktabøker som "Den ukjente Jesus" av Oskar Skarsaune. Men selv om teoriene i "Da Vinci Koden" er for tynne for meg, er boka en medrivende thriller. Det morsomme er at den gir lyst til å lese mer om Jesus. Nå går det an å samtale om Jesus med mennesker som ikke har virket så interessert i Bibelen tidligere.

Oversikt:
Keltiske prinsesser - forbilder for Sunniva

En oversikt over keltiske legender med lignende temaer som Sunnivalegenden. Oversikten er satt sammen av Mecky.

Oppgave:
Keltisk tidebønn i Selje

Sognepresten i Selje, Michael Wohlenberg, skrev denne oppgaven i sin liturgiske videreutdanning. Det skjedde innenfor rammen av Den norske kirkes presteforeningens LIV-kurs 2000-2001. Oppgaven har undertittelen "Bakgrunn og ressursmateriale for tidebønnsgudstjenester i Selje prestegjeld". (word-format)

Foredrag:
Om Gudsnærværet i keltisk spiritualitet

Dette er et foredrag av Barbro Raen Thomassen som vi har fått lov til å publisere her på stillhet.info. Foredraget tar i hovedsak utgangspunkt i boka til Harald Olsen: "Ilden fra Vest."

Oppgave og foredrag
Pilegrimsleden til LindisfarneGud og natur - ett kristent perspektiv

Skoleåret 2002/03 skrev Lars en oppgave ved Hit, avd Bø, med denne tittelen. Her er et kapittel viet den keltiske tradisjonen. Oppgaven er veldig fokusert på natur og friluftsliv. Her finner du oppgaven og innledningen. Foredraget i Powerpoint finnes her (obs: 8,5 mb).


Ressurssiden på keltiskfromhet.no ble sist oppdatert 05.03.2008