Påskehilsen:
"Va-Sunni-Koden" - en påskehilsen 2006

Bestselgeren "Da Vinci Koden" med teorier om Jesus og Maria Magdalena er en spennende roman, men ingen faktabok. Troverdig informasjon finner vi heller i Det Nye Testamentet, og i faktabøker som "Den ukjente Jesus" av Oskar Skarsaune. Men selv om teoriene i "Da Vinci Koden" er for tynne for meg, er boka en medrivende thriller. Det morsomme er at den gir lyst til å lese mer om Jesus. Nå går det an å samtale om Jesus med mennesker som ikke har virket så interessert i Bibelen tidligere.

Påskehilsen fra Mecky

I mine 10 år i Selje er jeg blitt bedre kjent med "koder" som ikke vil selge mest, men som kan lære meg om kristen tro og kristne kilder. Koder som: Symbolene i gudstjenesten og i kirkehuset. Bibelens bilder og fortellinger. Naturen som speiler noe av Skaperen. Mennesker og kirkehistorien. Og Selje kloster og legenden om Sunniva.

Den oppmerksomme leseren har kanskje allerede dekodet min kryptiske overskrift: "Sunniva-koden". Den minner meg om Jesus og kvinnene i Bibelen. Hvis den irske prinsessen Sunniva var en historisk person, har hun lest om kvinnene i NT: Om den unge jenta Maria fra Nasaret som sa Ja til den viktigste oppgaven i universets historie: Å bli mor til Guds Sønn. Og om Maria fra Magdala som var den første til å se Jesus i live igjen etter at han var blitt drept på korset. Hun fikk i oppdrag å fortelle det til Peter og de andre (Joh 20,17). Med dette ble hun den første apostel. En apostel er en som kjente Jesus fra tida før korsfestelsen, og som så Jesus etter oppstandelsen, og som fikk et oppdrag fra Kristus. "Da Vinci Koden" har et sant poeng som vi ikke trenger romanen til å oppdage. Det leser vi i NT: At kvinner hadde viktige posisjoner og oppdrag hos Jesus og i den tidlige kirken. Dette har inspirert keltiske kristne kvinner i de første 1000 Herrens år til å ta lederskap i kirken og å reise over havet med troens gave til fjerne kyster.

Jeg tror ikke at Maria Magdalena var gift med Jesus slik som boka "Da Vinci Koden" antyder. Da hadde dette stått i Det Nye Testamentet. Det var nemlig utrolig viktig for de første kristne at Jesus ikke bare var Guds Sønn, men også et virkelig menneske. Han var ikke et slags spøkelse, en ånd uten bakkekontakt. Han var en mann som kunne være sulten og redd, og som gråt i hagen i Getsemane (Luk 22,44).

Tilbake til Sunniva: Kanskje er hun bare et symbol for de første kristne som kom over havet til Norge. Da er hun en konstruert helgen, oppfunnet i middelalderen for å synliggjøre det å følge Kristus etter. Spennende at Romerkirken i så fall lot en kvinne være leder i den gruppen som kom! Hun er en sympatisk helgen som representerer kristen tro uten våpen, en som ville andre vel.

"Da Vinci Koden" nevner en legende som forteller at Maria Magdalena reiste over Middelhavet til Frankrike. Noen mener at dette er bakgrunnen for Sunnivalegenden. Jeg sier heller at sanne historier om ledende kvinner i den keltiske kirka har inspirert Sunniva (-legenden) og kan ha ført til middelalderlegenden om Maria Magdalena.

I mai flytter jeg fra Selje til Sannidal. Da blir det ikke lenger like naturlig å fortelle om "Sunniva-koden" (jeg har ikke gjort det så ofte heller). Men uansett hvor vi er kan vi prøve å leve oppkobla mot Gud, med en åpen forventning til Bibelen og det kristne felleskap. Da trener vi opp sansene våre til å se Guds velsignelser i hverdagen og hans koder i naturen og i skatten av kristne tradisjoner. Da gjelder budskapet fra engelen til kvinnene ved den tomme graven både på Stad og i Telemark: "Dere søker Jesus. Han er oppstått. … Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham" (Mark 16,6-7). Vi kan bytte ut Galilea med våre bosteder og arbeidsplasser. Jesus lever og er med alle dager (Matt 28,20). Påskedagen fulgte han 2 medarbeidere tilbake til hverdagen i Emmaus. Han gjorde gamle Bibelord levende for dem. Da de bad ham komme inn til kveldsbønn og nattmat, kjente de ham igjen: "Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?" (Luk 24,32).
Derfor liker jeg å synge med Maria Magdalena i påskesalmen "Å salige stund":
"Han er ikke lenger i graven. ... Jeg levende så ham i haven."


Denne hilsenen ble publisert 3.4.2006

Linker:

Den ukjente Jesus
Dette er tittelen på boka til Oskar Skarsaune. Lars har anmeldt denne i sin blogg, så der kan du lese mer.

Den hellige Sunniva
På denne siden - som den katolske kirke har laget, finner du en kort biografi om Sunniva.

Sunniva av Selja
Her finner du alt som står i Wikipedia om Sunniva. Det er faktisk overraskende mye!

Sunnivafestspela
Årlig arrangement i Selje. Startet i 2004.

Bergen og vestlandets vernehelgen
Foredrag av Ståle Johannes Kristiansen, som ble holdt på Selja Kloster 4.4.1999.

Sunniva-legenden
Nedskrevet av Vera Henriksen.

St. Sunniva:
Hellig irsk rekved
Forskningsartikkel i Apollon (UiO) av Johannes W. Løvhaug.

Linksamlingen er sanket av Lars. Send melding hvis noen linker mangler!