Harald Olsen:
Ørkenvind - arven fra ørkenens fedre og mødre

Nok en gang har Harald Olsen skrevet en bok som er interessant for oss med interesse for keltisk kristendom. Denne gangen har han gått helt tilbake til ørkenens fedre og mødre. Deretter følger han tradisjonene vestover og østover. Ergo får du påfyll fra røttene, og innsyn til sidegrenen i øst. Anbefales!

Av Lars

CoverBoken er altså delt opp i tre deler: ørkenen, vest og øst. Del I har Olsen kalt "Åndelig vind og over karrig landskap". Alle delene begynner med "en pilegrimsopplevelse", og er personlige betraktninger og opplevelser fra forfatteren. Disse gir boka liv, og gir et innblikk i Olsens reise i det historiske og religiøse landskapet.

Olsen har utrolig med kunnskaper om emnet, og han øser det ut over leseren. Her er det informasjon i massevis, og detaljnivået er imponerende! I bøker om ørkenen er det stort sett bare fedrene som omtales, men Olsen har viet et helt kapittel til ørkenmødrene.

Bokens del II har fått tittelen "Ørkenvind over åpent hav". Da kommer vi til vest, og den keltiske kristendommen. Her kan jo Olsen øse av sie to tidligere bøker (1999 og 2009), men det er også mye nytt stoff. Et eget kapittel i denne delen er viet "Naturnærhet og sammenheng i tilværelsen."

Del III har Olsen kalt "Ørkenvind gjennom dype skoger". Her forfølges impulsene østover, til Athos og videre til den russiske villmark. Jesusbønnen og Filokolia blir berørt, og staretser og staritsaer. Også her finner du et kapittel om "Naturnærhet og pilegrimsvandring".

På samme måte som del II har Olsen hatt mulighet til å dra veksler på boka "Den østlige pilegrimsvei", men vi kan garantere deg at han også har gravd opp nye ting.

Boken avsluttes med betraktningen "Å puste med begge lunger". Olsen har gjennom boken vist oss røttene, og fylt lungen i øst og vest med innhold og tanker. Kanskje blir du et helere menneske etter å ha lest boken? Vi kan garantere at du i alle fall vil få en klarere forståelse av sammenhengen mellom ørkentradisjonen, og tradisjonene slik de ble i vest og øst.

Boken avsluttes med hele 12 sider med kilder, og over 20 sider med noter. Dermed har du gode muligheter til å forfølge stoffet videre på egenhånd!

Vi gledere oss allerede til neste bok fra Olsen, og takker for de opplevelser og den kunnskap han deler med oss gjennom boka "Ørkenvind". Gled dere!


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 24.2.2009

Harald Olsen (2008)
Ørkenvind - arven fra ørkenens fedre og mødre
Verbum
ISBN 978-82-543-1106-6

Vi har skrevet om Olsen sine bøker før her på keltiskfromhet.no. Han er produktiv, og her er referanser til noen bøker til, og til hans hjemmeside:

Harald Olsen (1999)
Ilden fra Vest. Tekster fra keltisk fromhets- tradisjon.
Verbum
ISBN 82-543-0800-4

Harald Olsen (2000)
Frodig fromhet i Vest. Keltiske helgenlegender.
Verbum
ISBN 82-843-0851-9

Harald Olsen jobber nå på Høgskolen i Agder. Der holder han blant annet kurset "Kristen spiritualitet" (10 stp).

Han har også tatt i bruk www, og du finner hjemmesiden hans her. Her finner du også informasjon om noen av de andre bøkene hans, for eksempel "Den østlige pilegrimsvei".