Kalender 2018

Send oss gjerne tips om ting som bør inn i kalenderen. Takk!

18. mars: Keltisk messe i Eg kirke kl 20.

8. april: Keltisk messe i Eg kirke kl 20.

3.-6. mai: Keltisk retreat på Holmely retreatsted.

6. mai: Keltisk messe i Eg kirke kl 20.

10. juni: Keltisk messe i Eg kirke kl 20.

4.-11. august: Pilegrimstur til Lindisfarne.

Lars Verket var med på et "Stille døgn på Homborsund fyr" i februar, og du kan se en .ppt-presentasjon fra dette døgnet her. (OBS: 10mb)
I januar 2007 brukte han de samme bildene i et billedgalleri på adrenaline.no.

Har du tips til aktiviteter som kan knyttes til keltisk spiritualitet?
Send e-post til lars@peregrinus.no

E-postliste
Det er nå opprettet en e-postlistei forbindelse med dette nettstedet. På denne vil du bli informert om oppdateringer på dette nettstedet. Gå innom "Om" i menyen til venstre, og meld deg på!
Pr. januar '07 er vi over 80 stykker!

Delta?
Dette nettstedet er basert mye velvillighet og dugnad, og vi setter stor pris på innspill både når det gjelder tekst og bilder. Her er det plass til det meste som kan knyttes til den kristne keltiske tradisjonen! Ta kontak med lars@peregrinus.no eller mecky@peregrinus.no

Sist oppdatert:
16.02.2018

Dag og Tid
Himmel og hav

Litt tilfeldig kom vi over denne saken fra ukeavisa Dag og Tid som er lagt ut på nett på siden til bror Haavar Simon. Det er en sak der han sammenligner øya Selja ved Stad og Iona. Spennende!

Pilegrimsvandring
Melrose - Lindisfarne i 2014

Nok en gang arrangerer Frikirken pilegrimsvandringer til Lindisfarne. I 2014 kan du velge mellom to turer, en i midten av juni - og den andre i overgangen aug.-sept. Turene blir fort fulle, så her er det viktig å være tidlig ute. I informasjonen vi har fått tilsendt står det:

Turene er lagt opp som en kombinasjon av pilegrimsvandring og en lett retreat. Dette er på mange måter en ideell kombinasjon. Gjennom vandringen fra Melrose til Lindisfarne vil kropp og sjel falle til ro og finne fokus. På Lindisfarne vil dagen legges opp med noe undervisning på formiddagen, tid til refleksjon og turer på øya utover dagen, og samling for ettertanke og samtale om kvelden.
Både pilegrimsvandring og oppholdet på øya vil omrammes av tidebønner.

Mer informasjon om påmeldinger og priser finner du i informasjonsskrivet.

CoverNy bok fra Harald Olsen
Havets pilegrimer
I denne boken ser Olsen nærmere på pilegrimsferdselen på havet. Mange av pilegrimene til Nidaros kom langs kysten - både nordfra og sørfra. I denne boka får vi en bred innføring i dette fenomenet, og boka inspirerer til å besøke stedene selv. Pilegrimstrafikken i Norge blir ikke mindre etter dette!
Anmelderen drømmer allerede om å ta kajakken fatt mellom Tønsberg og Nidaros - som Norges første "padlepilegrim".

coverBokanmeldelse:
Alle mine veier
Anne Kristin Aasmundtveit har tidligere levert gode bidrag til pilegrimslitteraturen, og nå er hun ute med enda en ny bok: «Alle mine veier. En pilegrims vandringer.» Her har hun samlet sine erfaringer gjennom mange år, og vi har tatt en nærmere titt på boken.

Bokanmeldelse
Kristen meditasjon

Endelig har vi fått en enkel og god innføring i forskjellige kristne meditasjonsformer samlet i en bok. Anna Ramskov Laursen har forfattet boka «Veier til helehet - lær å meditere i kristen tradisjon». Den er vel verdt en gjennomlesning, og har et eget kapittel om meditasjon i den keltiske tradisjonen.

Pilegrimsvandring:
Fra Melrose til Lindisfarne
VandrereÅ vandre St. Cutberts vei er å følge i fotsporene til gjetergutten som ble abbed og biskop på Lindisfarne. En norsk gruppe på 20 flotte kvinner og menn la ut på den 10 mil lange vandringen en tidlig septembermorgen i duskregn. Cutbert vokste opp i Melrose der vandringen startet. Det er mulig at han gikk raskere enn oss, men landskapet vi gikk gjennom er det samme.  

Siste:
Vandring på Utstein
Harald Olsen fortsetter utrettelig med å skrive interessante bøker og hefter. Nå har han laget heftet "Vandring på Utstein" som tar for seg området rundt Utstein Pilegrimsgård. Vi håper å komme tilbake med mer info

Ny bok av Harald Olsen:
Bønn ved havet

Aktive pilegrimspadlere kunne trengt en liten bok med bønner som kretser om havet. Uten at dette har blitt sagt, så har Harald Olsen laget nettopp dette, og den flotte lille boken er utgitt av Utstein Pilegrimsgård. Den bør være med på fyr-retreater og vestene til pilegrimspadlere i hele landet! Boka var med til Grønningen fyr i desember 2010:

Grønningen fyr

Pilegrimsgang med pilegrimssang
For femte året på rad har Frikirkens Studiesenter arrangert pilegrimsvandring til øya Lindisfarne i England i samarbeid med Community of Hilda & Aida og den norske avdelingen AnamCara. Vandringene blir stadig mer populære; invitasjon til årets vandring ble lagt ut på nettet i oktober, og i løpet av tre uker var den fulltegnet.

Harald Olsen:
Mot LindisfarneLindisfarne
Dette foredraget ble holdt for Flekkerøy Historielag 5. mai 2010, og vi er veldig takknemlige for at vi får lov til å dele det med flere her på Keltisk Fromhet.

De sjøfarende munker. Keltiske pilegrimstradisjoner og det nordatlantiske kulturfellesskapet.
Dette foredraget holdt Harald Olsen på den store Kystpilegrimskonferansen "Pilegrim - over sjø og land" på Selje 22.-24.april. Det er også lagt ut på www.opplevselje.no

Sand i bølgerØrkenvind - arven fra ørkenens fedre og mødre
Nok en gang har Harald Olsen skrevet en bok som er interessant for oss med interesse for keltisk kristendom. Denne gangen har han gått helt tilbake til ørkenens fedre og mødre. Deretter følger han tradisjonene vestover og østover. Ergo får du påfyll fra røttene, og innsyn til sidegrenen i øst. Anbefales!

Fra pilegrimsturen
til Lindisfarne juli 2008

Torsdag 19. juni pakket 15 nordmenn, fem kvinner og ti menn, kofferten med retning vestover. Turen gikk først til Melrose i Skottland. Derfra gikk vi i fire dager og ti mil til tidevannsøya Lindisfarne. Der ble vi i yterligere fire dager før vi vendte kursen hjemover igjen.

Hellig sky:
Keltisk inspirert
helgenkalender for Norge
Morgenstemning”Hellig sky” er en slags keltisk inspirert helgenkalender for Norge, med minne- og merkedager over personer og hendelser med betydning for kristen tro i Norge og Norden. Kalenderen utarbeides av Michael "Mecky" Wohlenberg, og han tar gjerne i mot innspill! Kalenderen oppdateres ukentlig utover høsten 2006.
Sist oppdatert med: Samlet utgave (66s)

Bokanmeldelse:
Økoteologi - Gud OG natur

Det er ikke bare den keltiske kristendommen som fronter nærhet til naturen. Ettersom flere og flere ser at dette ikke lenger går, kommer også kirken sterkere og sterkere på banen. I fjor kom det ut en artikkelsamling under tittelen "Økoteologi", og her er det veldig mye spennende. Vi har sett nærmere på boka.

Bokanmeldelse:
Keltiske veimerker

I fjor ga Verbum ut Ray Simpsons bønnebok "Din rytme Din bønn", og i år er nok en bok oversatt. Denne gangen har boka fått tittelen "keltiske veimerker", og den er oversatt av Knut Grønvik. Boka gir et spennende bilde av de gamle keltiske impulsene og utfordrer til et fornyet trosliv.

Reiseskildring
Bega, Sunniva og Sellafield

SteinkorsSommeren 2007 var vi på bil(grims)tur i England. Målet var kystbyen St.Bees i Cumbria i Nordvest England. Her finnes legenden om Bega. Hun har mye til felles med den kristne prinsessen Sunniva fra Irland. Da Sunniva skulle bli tvangsgift med en hedensk viking lot hun seg drive over havet fra Irland til Selja på den norske vestkysten. Dette skjedde kanskje midt på 900-tallet. Hadde Sunniva (eller de som skrev ned legenden) brukt Bega som et forbilde?
Artikkel:
Keltiske høykors i Norge
Thor Pundsnes har skrevet denne artikkelen om keltiske kors i Norge. Den er tidligere publisert i kirkebladet "Lære og Liv" og i "Kyrkjehistorisk årbok for Bjørgvin bispedømme 2000-2003". Vi takker for at han vil dele den med oss!
Pilegrimstur:
Fra Hovden til Røldal 2007

Tidlig i juli samlet nesten 40 spente pilegrimmer seg på Hovden Fjellstoge. Sammen skulle de gå over fjellet til Røldal stavkirke. Pilegrimsprest Birte Løvåsen har vært primus motor for pilegrimsturene til Røldal denne sommeren, og adrenaline.no var med på den første av fire turer over fjellet.

Tema:
Gjør litt med livet ditt

I Oddernes menighet gjennomførte sokneprest Lauvland før påske en temaserie under overskriften "Gjør litt med livet ditt".

Bokanmeldelse:
Gud OG naturDin rytme Din bønn
Ray Simpson har ansvaret for at keltiskfromhet.no ble unnfanget, og det er etthervert mange nordmenn som har tatt veien til Lindisfarne. Her har de fått inspirasjon og kunnskap om den keltiske tradisjonen. Nå foreligger for første gang en bok av Ray Simpson på norsk.

Harald Olsen:
Impulser fra ørkenfedrene
i tidlig keltisk spiritualitet

Harald OlsenIngen har betydd mer for å bringe keltiske impulser til Norge enn Harald Oslen. Vi har tidligere anmeldt to av hans bøker her på keltiskfromhet.no. Nå skriver han en bok om arven fra ørkenfedrene i henholdsvis keltisk og russisk-ortodoks tradisjon. Vi har fått lov til å publisere et forarbeid til boka for våre lesere.

AnamCara
Veien til LindisfarneKeltisk kristent fellesskap

Aidan & Hilda (A&H) på Lindisfarne har nå eksistert i over 10 år, og for noen uker siden fikk fellesskapet en norsk avlegger; AnamCara - medvandrer. Tom Martin Berntsen, som til daglig er sogneprest i Landvik utenfor Grimstad, er primus motor for fellesskapet. Keltiskfromhet.no har tatt en prat med ham.

Lysbildeserie
En pilegrims tanker underveis
Korset på Cuthberts Island med fullmånen i bakgrunnen.For et halvt år siden satte jeg av en uke i kalenderen. Da skulle turen gå til tidevannsøya Lindisfarne. Uken ble helt annerledes enn det var tenkt på forhånd, men likevel er jeg fornøyd med oppholdet. Egentlig er det jo sånn i livet også - det blir ikke alltid slik vi hadde tenkt. I denne artikkelen kan du i bilder og tekst være med på noe av min vei.
Bøker:
Pilegrimslitteratur
Fotavtrykk i gjørmen ut til Lindisfarne. Feb 07.Vi lever i en tid der pilegrimsbegrepet på nytt får sin oppblomstring. Hva vi legger i begrepet kan være så mangt. Vi har sett nærmere på tre ganske forskjellige bøker, som alle har et pilegrimsmotiv. Pilegrimstradisjonen sto svært sterkt i den keltiske kristendomsforståelsen, og to av bøkene nevner dette spesifikt.

Bokanmeldelse:
Lia gård i morgentåke.Raus Rasteplass
I anledningen Lia Gård sitt 30-års jubileum har det kommet ut bok. Dette er en skikkelig praktbok, som øser av kjente og ukjente kilder fra mange steder. Her er også flotte tekster av Anne Margrethe Mandt, og nydelige foto av Håkan Berg. Boka er en liten retreat i seg selv!

Bokanmeldelse
Van Goghs rom
"Dette er mitt testamente", sa Martin Lönnebo om Van Goghs rom i mai 2005. Da holdt han en retreat over manuset på Lia Gård. Nå er boken kommet på norsk, og det er en bok du ikke kan modnes foruten. Lönnebo tar oss med på en åndelig reise, og gir oss veivisere på underveis. På veien møter vi mange andre mennsker, som har hatt mye å si for forfatterens reise.

Den Norske Kirke:
Keltisk spiritualitet:
Biskopens innledning

Det er for tiden stor studieaktivitet i keltisk retning i Den Norske Kirke. Biskop Per Oskar Kjølaas holdt innledningen ovenfor. I forbindelse med innledningen er det også linket opp en liturgi: Gudstjeneste etter Iona-liturgien.
Filene ligger på kirken.no, men vi har spurt om å få lagt de på keltiskfromhet.no, i tilfelle de skifter adresse.

Artikkel:
Mystery and history
Hellig skyI denne artikkelen tar Tom Martin Berntsen oss med til ignatianst og keltisk tro og tanke. Artikkelen er resultatet av en tre-måneders studiepermisjon høsten 2003. Til daglig arbeider Berntsen som sokneprest i Hommedal prestegjeld i Agder bispedømme. Målet var å sammenlikne keltisk og ignatiansk spiritualitet og finne likheter, forskjeller og relevans for fromhetsliv i en kirkehverdag i Norge. (Word-format)

Ray Simpson
Naturens morgenbønnMorgen- og kveldsbønner
Helge Spilling
i Søgne har lagt ned en del timer i å oversette Simpson sine bønner til norsk. Han har kommet et stykke langt på veien, og ønsker tilbakemeldinger. Har du forslag til endret oversettelse eller finner skrivefeil, så sender du Helge en e-post!

Vi takker for at han vil dele disse med keltiskfromhet.no, og ønsker han lykke til videre med oversettelsene. De som vil ha tilgang til alle bønenen til Ray Simpson henvises til litteraturlisten i menyen til venstre. De som har lyst til å treffe Ray og Helge, vil få anledning til dette under Korsveiforum på Risøya (se Kalenderen)

Nå har Helge Spillig oversatt et komplett sett med morgen- og kveldsbønner fra Ray Simpson. Vi har derfor også samlet alle i ett dokument (44 sider) for de som vil skrive ut alle på en gang. (Word)

Reiseskildring:
Siste strekningen inn til LindisfarneNorske spor på
St.Cuthberts Way

Pilegrimsleden Cuthberts Way tråkkes av stadige flere norske føtter. Denne godt merkede vandrestien går fra Melrose i det sydlige Skotland til Lindisfarne i det nordlige England.

Lysbilder
Veien til Lindisfarne

Her finner du en mengde bilder fra Lindisfarne, som er satt sammen til en selvgående presentasjon i Powerpoint. Lysbildefremvisningen er tilpasset til to av sangene på plata "Tidevann" (se under "Musikk"). NB: Filen er på ca 9mb, og lars@peregrinus.no har opphavsretten.

Oppgave:
Kors ved St. MaryKeltisk tidebønn i Selje

Sognepresten i Selje, Michael Wohlenberg, skrev denne oppgaven i sin liturgiske videreutdanning. Det skjedde innenfor rammen av Den norske kirkes presteforeningens LIV-kurs 2000-2001. Oppgaven har undertittelen "Bakgrunn og ressursmateriale for tidebønnsgudstjenester i Selje prestegjeld". (word-format)

Vær stille, så skal jeg lære deg visdom.
Job 33,33

Vær stille for Herren, og vent på ham!
Sal 37,7

Foredrag:
Det hellige sted
- i keltisk tradisjon og stedsforståelse

Dette foredraget ble holdt av Harald Olsen på et seminar i regi av prosjektet "Genius Loci" i Søgne, og er ikke tidligere publisert. (word)

Kultkontinuitet i keltisk spiritualitet
- eksempel på tidlig religionsdialog?

Dette foredraget ble holdt av Harald Olsen i Humanistisk Kollegium ved UiO, og er ikke tidligere publisert. (word)

Harald Olsen har utgitt en rekke bøker og artikler om den keltiske spiritualiteten (se Litteratur). Han har lagt ned et stort arbeid for å bringe denne gaven til Norge. Vi er takknemlige for at han har stilt foredragene til disposisjon her på keltiskfromhet.no. Mer informasjon om Harald Olsen finnes på hans hjemmesider.

Olsen har også sent over to av sine seneste artikler i fulltekst:

Olsen, Harald (2005 a): I skinnbåt på åpent hav (den keltiske pilegrimstradisjonen). Over Alt nr. 3.

Olsen, Harald (2005 b): Tidevannets pilegrimsvei (om Lindisfarne). Pilegrimen nr. 5.

"Peregrinatio pro Dei amore"

Bøker:
Kosret på St. Cuthbert island. Lindisfarne Castle i bakgrunnen.Frodig keltisk
fromhet på norsk

I denne bokanmeldelsen kan du lese mer om Harald Olsen sine to bøker om den kristne keltiske tradisjonen. Både boka "Ilden fra Vest" og "Frodig fromhet i vest" er omtalt.

A Cloud of Witnesses
Dette er en ganske spesiell bok. Over nesten 500 sider i A4-format er det samlet sitater om forholdet kristendom og natur. De første sitatene er fra rett etter Jesu fødsel, og så avsluttes boka med sitater fra Thomas Merton og Pave John Paul II. Det vil jo si at boka går langt utover den keltiske perioden, men den blir ikke mindre interessant av den grunn!

Oversikt:
Keltiske prinsesser - forbilder for Sunniva

En oversikt over keltiske legender med lignende temaer som Sunnivalegenden. Oversikten er satt sammen av Mecky.

Kloster-ruinene på Lindisfarne.Keltisk inspirert kveldsbønn
Michael Wohlenberg har satt sammen 5 keltisk inspirerte kveldsbønner som ble holdt i Selje Kirke i perioden 30. aug - 3 sep 2004. Vi har lagt ut alle i .pdf-format og word-format.

Artikkel:
Keltiske fotspor
I denne artikkelen tar Anne Kristin Åsmundtveit oss med på en pilegrimsvandring til Lindisfarne. Ferden starter sør i Skottland, og går bl.a. innom St. Cuthberts cave. Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Pilegrimen. I samme nummer sto Olsens artikkel: Tidevannets pilegrimsvei (om Lindisfarne). Bildet til høyre er fra St. Cuthbert's Island rett ved Lindisfarne en flott kveld høsten 2005. (Word)

Foredrag:
Om Gudsnærværet i keltisk spiritualitet

Dette er et foredrag av Barbro Raen Thomassen som vi har fått lov til å publisere her på stillhet.info. Foredraget tar i hovedsak utgangspunkt i boka til Harald Olsen: "Ilden fra Vest."

Action has the power to turn knowledge into wisdom.