Soknepreststillingen i Selje er ledig. Dette må være den mest keltiske prestestillingen i Norge: Fra prestegården med sin keltiske krypt i kjelleren kan du se den hellige øya Selja, hvor Sunnivahola og Selja kloster er. Og til og med været er som på de ytre Hebridene:

Though the rain drops cheerless on this peninsula today
My spirit walks upon a path of light
For I know my greatness
Thou has built me a throne within Thy heart
I dwell safely within the circle of Thy care
I cannot for a moment fall out of the everlasting arms
I am on my way to glory

(fritt etter A.Maclean: Hebridean Altars)

Søknadsfristen er 07.12.2005.
Utlysningsteksten ligger på www.kirken.no/bjorgvin/

Hilsen Mecky Wohlenberg, ennå sokneprest i Selje


Denne annonsen ble publisert 23.11.2005