Reklamebanner

Det har blitt gitt ut en rekke bøker om keltisk kristendom.

Denne boklisten (med anmeldelser) er ment som en liten guide i jungelen.

Norske bøker kan kjøpes hos for eksempel Haugen Bok. Engelske bøker får du som regel raskt levert fra Amazon.co.uk. Bøkene til Ray Simpson kan med fordel kjøpes direkte fra Open Gate, og The Community of Aidan and Hilda på Lindisfarne.

Om keltisk kristendom | Bønner og liturgier | Kunst | Sanger
Helgener | Guider | Romaner | Norske bøker | Artikler

Om keltisk kristendom
Cahill, Thomas (1995): How the Irish saved Civilization. The Untold Story og Ireland's Heroic Role from the Fall of Rome to the Rise of Medieval Europe. Hodder and Stoughton
Norsk utgave:
Cahill, Thomas (ukjent): Slik reddet irene sivilisasjonen
Genesis

Høinæs, Hans-Jørgen (2002) Middelalderens hjerte. Europæisk spiritualitet og dannelse.
C.A. Reitzel Forlag, København.
Spesielt hovedavsnittet "Lyset fra vest".

Newell, J.Phillip (1999): The Book of Creation. An introduction to Celtic Spirituality Canterbury Press.
(En innføring i keltisk kristen spiritualitet. Boka følger skapelsesdagene i 1.Mosebok)

O'Loughlin, Thomas (2000): Celtic Theology. Humanity, World and God in Early Irish Writings Continuum

O'Loughlin, Thomas (2000): Journeys On The Edges. The Celtic tradition (in: Traditions of Christian Spirituality Series) Darton.Longman+Todd

Olsen, Harald (1999) Ilden fra Vest. Verbum

Olsen, Harald (2008) Ørkenvind - Arven fra ørkenens fedre og mødre" Verbum

Olsen, Harald (2013) Havets pilegrimer Verbum

Robert Van de Weyer (1997): Bede: Celtic and Roman Christianity in Britain Arthur James

Sheldrake, Philip (1996): Living Between Worlds. Place and Journey in Celtic Spirituality Cowley Publications

Simpson, Ray (2005) A Pilgrim Way – New Celtic monasticism for everyday people. kevin mayhew

Simpson, Ray (1999) Soul friendship – celtic insights into spiritual mentoring. Hodder & Stoughton

Simpson, Ray (2004) Exploring Celtic Spirituality. Historic roots for our future. kevin mayhew/Kingsgate Publishing. First published 1995.

Hunter III, George G. (2000) The Celtic Way of Evangelism. How cristianity can reach the west... Again. Abingdon Press.

 

Bønner, liturgier og refleksjoner
Adam, David (2004) The Road of Life – Reflections on Searching and Longing. SPCK

Adam, David (1997) Visdomsord fra Kelterne. Luther Forlag

Adam, David (1996) The Rhytm of Life – Celtic Daily Prayer. SPCK

Adam, David (1994) The Open Gate – Celtic Prayers for growing spirituality. SPCK

Adam, David (1997): A Celtic Daily Prayer Companion Marshall Pickering

Adam, David (2001): A Celtic Psaltery SPCK

Adam, David (2000): A Desert In The Ocean. God's Call to Adventurous Living SPCK.
Meditasjoner inspirert av Brendan's reise over havet

Adam, David (2000): Border lands. The Best of David Adam's Celtic Vision Sheed & Ward

Adam, David (1998): Clouds and Glory. Prayers for the Church Year: Year A SPCK.
Forbønner (= intercessions) for hver søndag i kirkeåret, tekstrekke A etter RCL i Church of England

Adam, David (1999) Traces of Glory. Prayers for the Church Year: Year B SPCK.
Forbønner (= intercessions) for hver søndag i kirkeåret, tekstrekke B etter RCL i Church of England

Adam, David (2000): Glimpses of Glory. Prayers for the Church Year: Year C SPCK.
Forbønner (= intercessions) for hver søndag i kirkeåret, tekstrekke C etter RCL i Church of England

Adam, David (1999): Forward to Freedom. A Journey into God Darton.Longman+Todd.
40 meditasjoner: en for hver dag i fastetida

Adam, David (1990): The Eye Of The Eagle. Meditations on the hymn 'Be thou my vision' SPCK

de Waal, Esther (2003) The Celtic Way of Prayer. The recovery of the religious imagination. Hodder & Stoughton

Galloway, Kathy (ed) (1997) The Pattern of Our Days. Liturgies and resources for worship. The Iona Community. Wild Goose Publications.

Heppenstall- West, Annie (2002) Reclaiming the sealskin. Meditations in the Celtic Spirit. Wild Goose Publications
Finnes også på norsk - se nedenfor.

O'Malley, Brendan (2002): A Celtic Primer. The complete Celtic worship resource and collection. Compiled by Brendan O'Malley Morehouse Publishing.
F yldig ressursmateriale til keltisk inspirert tidebønn i en tradisjonell liturgisk tradisjon.

Millar, Peter (2001) An Iona Prayer Book. Canterbury Press.

Newell, J.P. (2004): Hver dag, hver natt. Keltiske bønner fra Iona.
Verbum

Olsen, Harald (2009) Bønn ved havet
Utstein Pilegrimsgård

Simpson, Ray (2005): Let dreams come true. An Advent course
kevin mayhew
Et opplegg for gruppesamlinger i ukene i november og i advent: Det gamle keltiske året begynte med Samhain 1.november. Ray Simpson gir oss her 8 opplegg for liturgisk ordnete temasamlinger. Fine eksempler på hvordan en kan trekke gudstjenesten inn i bibelgruppa, og gruppa inn i gudstjenesten. MW

Simpson, Ray (1997): Celtic Worship Through The Year. Prayers, readings and creative activities for ordinary days and saints´ days Hodder & Stoughton

Simpson, Ray (ed) (2003) Celtic Daily Light. A spiritual journey through the year. kevin mayhew. First published 1997.

Simpson, Ray (2002): A Holy Island Prayer Book. Morning, Midday and Evening Prayer Canterbury Press

Simpson, Ray (2005) Prayer Rhytms for Busy People – a pocket companion. kevin mayhew. Denne foreligger i 2007 i norsk versjon - se under norske bøker.

Simpson, Ray (2003) The Celtic Prayer Book. Prayer Rhytms – fourfold patterns for each day. Volume One. kevin mayhew

Simpson, Ray (2003) The Celtic Prayer Book. Saints of the isles – a year of feasts. Volume Two. kevin mayhew

Simpson, Ray (2004) The Celtic Prayer Book. Healing the land – natural seasons, sacraments and special services. Volume Three. kevin mayhew

Simpson, Ray (2004) The Celtic Prayer Book. Great celtic Christians – alternative worship from the community of Aidan and Hilda. Volume Four. kevin mayhew

The Iona Community (2002) Iona abbey. worship book. Wild Goose Publications

The Northumbria Community (2000): Celtic Daily Prayer from the Northumbria Community Harper Collins

van de Weyer, Robert (2000) Keltiske Bønner. Luther Forlag

Wild Goose Worship Group (1999): A Wee Worship Book Wild Goose Publications

Kunst
Courtney, Davis (2004) 101 Celtic Crosses. David & Charles.

Denham, Joyce and Cann, Helen (ill.) (1998): A Child's Book of Celtic
Prayers. Written and compiled by Joyce Denham. llustrated by Helen Cann
Lion Publishing
En nydelig gavebok med bilder og bønner for barn. MW

Mary Fleeson (2004): Life Journey. A call to Christ-centred Living Eagle Publishing
En nydelig gavebok fra Lindisfarne Scriptorium, med bilder og tekster av Mary Fleeson. MW.

Sang og musikk
Bell, John L & Graham Maule (2000) Sanger fra vest. Verbum

Brennan, Máire (2000): The other side of the rainbow. The Autobiography of the Voice Of Clannad Hodder & Stoughton.
Moya (= Máire) Brennan er frontfiguren i det irske familiebandet Clannad, og hun der storesøstra til Enya. Desiste 15 år har hun kommet med flere soloplater også. I boka forteller hun om sin oppvekst i Donegal og den keltiske inspirasjonen hjemmefra. Og hvordan hun på 80-tallet fant tilbake til sin romerk katolske barnetro. MW

- (2005) Sanger på reisen. Verbum

Helgener
Adam, David (1997) Flame in my heart. St. Aidan for Today. Triangle

Adam, David (1993): Fire of the North. The illustrated life of St Cuthbert SPCK

Adam, David (1999): On Eagles' Wings. The Life and Spirit of St Chad SPCK

Adomnán of Iona (1995) Life of St. Columba. Penguin Classics

Attwater, Donald, og Cumming, John (1993): A New Dictionary of Saints. Compiled by Donald Attwater. Edited and revised by John Cumming Burns & Oates, Tunbridge WellS

Leatham, Diana (1.utg. 1948): They Built on Rock. Stories of the Celtic Saints Hodder & Stoughton

Olsen, Harald (2000) Frodig fromhet i Vest. Keltiske helgenlegender. Verbum

Rees, Elizabeth (2000): Celtic Saints. Passionate Wanderers Thames & Hudson, New York
En særdeles grundig bok over kjente og ukjente keltiske helgener. MW

Schumacher, Jan (1998): Helgener fra Vest. Fire helgenvitaer fra Irland, England og Orknøyene I: Kristne klassikere
Luther Forlag

- (2004) The Age of Bede. Penguin Classics

Guider
Djupedal, Torkjell (1996): Selja. Kulturhistorisk handbok Selja forlag

Jones, Andrew (2002): Every Pilgrim´s Guide to Celtic Britain and Irland Liguori, Missouri

Krueger, Frederick W (2006) A CLOUD of WITNESSES. The deep Ecological Legacy of Christianity. A collection of the writings from saints and seers, mystics and reformers that contribute to a christian theology and ethic of creation.
I denne boka finner du sitater om kristendom og natur gjennom 2000 år. Også den keltiske perioden er dekket.

Millar, Peter W (1997) Iona. Pilgrim Guide. Canterbury Press

Multhaupt, Hermann (1996): Möge die Strasse dir entgegeneilen. Eine meditative Entdeckungsreise durch Irland Grünewald

Palmer, Martin, og Palmer, Nigel (1997): Sacred Britain. A Guide to the Sacred Sites and Pigrim Routes of England, Scotland & Wales Piatcus, London

Romaner
Bragg, Melvyn (1996): Credo Hodder and Stoughton, London
En roman om den irske prinsessa Bega som på 600-tallet ble elev hos Hilda i Whitby. I romanen møter vi også bl.a. Cuthbert, Wilfred, og Bede. MW.

Norske bøker
Asmundtveit, Anne Kristin (2007) Pilegrimen i deg Luther Forlag

Adam, David (1997) Visdomsord fra Kelterne. Luther Forlag

Bell, John L & Graham Maule (2000) Sanger fra vest. Verbum

Cahill, Thomas (ukjent): Slik reddet irene sivilisasjonen
Genesis

Heppenstall-West, Annie (2004): Selskinnet. Meditasjoner i keltisk tradisjon. Verbum

Lönnebo, Martin (2006): Van Goghs rom. Verbum

Mæland, Bård og Tom Sverre Tomren (red.) (2007): Økoteologi - Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. tapir akademisk forlag.

Newell, J.P. (2004): Hver dag, hver natt. Keltiske bønner fra Iona.
Verbum

Olsen, Harald (1999) Ilden fra Vest. Verbum

Olsen, Harald (2000) Frodig fromhet i Vest. Keltiske helgenlegender. Verbum

Simpson, Ray (2007) Din rytme Din bønn - Keltiske bønner fra Lindisfarne. Verbum

Simpson, Ray (2008) keltiske veimerker. Verbum

van de Weyer, Robert (2000) Keltiske Bønner. Luther Forlag

Artikler
Olsen, Harald (1995): Pilegrim ved et tusenårsskifte. Østen og Vi nr.2.

Olsen, Harald (2000): Keltiske bidrag til en spiritualitet for det 21.århundre. Korsvei nr. 3.

Olsen, Harald (2001 a): ”I dag sveper jag himmelska krafter rundt mig”. Pilgrim (svensk tidsskrift) nr. 2.

Olsen, Harald (2001 b): Stedet og vandringen – elementer i en spiritualitet for et nytt århundre. Alternativt Nettverk nr. 2 og Pilegrimen nr.5-6.

Olsen, Harald (2002): Med korta tältpinnar (om den keltiske pilegrimstradisjonen). Pilgrim (svensk tidsskrift) nr. 3, og i Peter Halldorf (red): Det enklas hemlighet. Cordia , Örebro 2004.

Olsen, Harald (2005 a): I skinnbåt på åpent hav (den keltiske pilegrimstradisjonen). Over Alt nr. 3. (Word)

Olsen, Harald (2005 b): Tidevannets pilegrimsvei (om Lindisfarne). Pilegrimen nr. 5. (Word)

Olsen, Harald (2005 c): Kelterne og kirken (intervju). Pilegrimen nr. 5.

Åsmundtveit, Anne Kristin (2005): Keltiske fotspor
Pilegrimen nr. 5. (Word)


Litteratursiden på keltiskfromhet.no ble sist oppdatert 08.12.2005