Bokanmeldelse
Van Goghs rom

"Dette er mitt testamente", sa Martin Lönnebo om Van Goghs rom i mai 2005. Da holdt han en retreat over manuset på Lia Gård. Nå er boken kommet på norsk, og det er en bok du ikke kan modnes foruten. Lönnebo tar oss med på en åndelig reise, og gir oss veivisere på underveis. På veien møter vi mange andre mennsker, som har hatt mye å si for forfatterens reise.

Av Lars

BokcoverDisse menneskemøtene er veldig spennende. Her er Eckhart, Weil, Paulus, Scwieitzer og mange mange flere. De gir leseren inntrykk av overblikk over vår verdens åndelige utvikling. Likevel må en huske at dette er sett gjennom Lönnebos briller. Undertegnede ble svært fascinert, og anbefaler boka på det varmeste.

Boken er lagt opp rundt 10 veivisere, og disse er knyttet til Kristuskransen. I begynnelsen er det relativt enkle skilt å forholde seg til, men så begynner skiltene å peke i samme retning. Dessuten blir skiltene ledsaget av en informasjonstavle. Tekstene på disse er til tider kryptiske, og faller godt inn i tradisjonene til kristne mystikere. Her er et eksempel fra veikrysset mellom DYR og MIKROKOSMOS:

"Når du er deg selv, har du glemt deg selv, som vandrer blir du båret av den som bærer alt."

Etter veiskiltet og informasjonstavlen kommer en visualisering. Denne ligner litt på det en gjør under Jesusmeditasjonen, og jeg tror gjerne disse stykkene kan brukes på samme måte. Deretter følger kapittelet, og det er altså her vi blant annet møter Lönnebos medvandrere.

Martin Lönnebo med Kristuskransen - bildet er fra Lia Gård, mai 2005.Flettet inn i teksten er diverse sitater. De er ikke bare fra kristne, men favner visdom gjennom hele menneskehetens historie. Her er et sitat fra Dominique Janssens:

"Vi er ikke lykkelige, for vi vet ikke hva vi skal gjøre med livet vårt, og vi er ikke ulykkelige, for materielt sett har vi alt vi trenger. I stedet er vi triste, fordi alt er kommersielt og på vei nedover, og nivået blir dårligere."

Martin Lönnebo er svært opptatt av skaperverket, og det føles derfor helt naturlig at han anmeldes her på keltiskfromhet.no. Det keltiske helgener blir nevnt, og han skriver: "... jeg føler meg fri, inspirert og forunderlig hjemme hos de keltiske helgenene."

I det siste kapittelet i boka, gjengir han et keltisk dikt som "blåser og skinner av Nærværet":

Jeg er vinden som puster på sjøen,
jeg er bølgen på havet.
Jeg er hviskingen i løvet som rasler,
jeg er solens lys.
Jeg er månens og solens stråler,
jeg er kraften i treet som vokser.
Jeg er knoppen som slår ut i blomst.
Jeg er bevegelsen i laksen som svømmer.
Jeg er motet i villsvinet som slåss.
Jeg er hurtigheten i hjorten som løper.
Jeg er styrken i oksen som trekker plogen.
Jeg er storheten i den mektige eika.
Og jeg er tankene hos alle mennesker
som lovpriser din skjønnhet og nåde.

Helt til slutt i boka følger en kommentert og alfabetisert personoversikt. Her er det også anbefalt litteratur. For de som er interessert i denne genren er dette en virkelig perle - tenk å få smugtitte i Lönnebos bokhyller!

Undertegnede har lest en del "åndelig litteratur", og må bare innrømme at dette er en bok som virkelig blir sittende igjen. Lönnebo skriver enkelt om vanskelige ting - uten at han forenkler. Boka har i seg kimen til å bli en klassiker, og vi får håpe også de engelsktalende vil få tilgang til boka. Den fortjener det... Denne boka kommer du nemlig ikke utenom i en åndelig modningsprosess!


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 10.11.2006

Lönnebo, Martin (2006):
Van Goghs rom
Verbum

Martin var i Norge da han nærmet seg slutten på Van Gogs rom. Da holdt han en retreat på Lia, og gikk der igjennom boka. Undertegnede var så heldig å få delta på denne retreaten, og skrev referat fra oppholdet i bloggen min:
Referat fra Lia Gård.
Veiviserne trakk jeg ut i en egen oppføring:
Veivisere.

Begge disse oppføringene ble skrevet i juni 2005, og da var ikke boka kommet verken på svensk eller norsk. På høsten kom den svenske utgaven, og nå er altså den norske på markedet.

Mer om Kristuskransen kan du finne på nettstedet "Frälsarkransen"Her kan du også finne mer informasjon om Lönnebo.

Hans forrige bok: "Veven", kan også anbefales!