Harald Olsen:
Bønn ved havet

Aktive pilegrimspadlere kunne trengt en liten bok med bønner som kretser om havet. Uten at dette har blitt sagt, så har Harald Olsen laget nettopp dette, og den flotte lille boken er utgitt av Utstein Pilegrimsgård. Den bør være med på fyr-retreater og vestene til pilegrimspadlere i hele landet!

Av Lars

CoverBoken inneholder først og fremst bønner i et svært hendig format (ca 15,5 x 11 cm). Men det er mer! Illustrasjonene til Svein Magnus Håvarstein er også veldig vakre, og passer godt til stoffet.

Helt i starten skriver Olsen et forord som trekker opp perspektivene: "I en tid da kloden er på vei mot en alvorlig miljøkrise, er det behov for en ny form for naturfromhet." Vi kan ikke få sagt oss mer enige!

Så følger et kapittel som heter "En hymne til havet". Etterpå fortsetter Olsen med et kapittel om "Havet som åndelig kategori". Deretter går han over til å skrive om "Havet i keltisk naturforståelse". Tekstene i dette kapittelet er hentet fra boken "Ilden fra vest" som vi har anmeldt her før.

Bønnene utgjør 2/3-deler av den 80s tykke boka. Her finner du mye vakkert, og vi har valgt ut bønnen om "Fyret" som vi gjerne deler.

FYRET
Midt i nattemørket står fyret,
på den ytterste holmen mot havet.
De roterende glassprismene
sender kraftige lyskjegler
ut i det ukjente.
De sveiper over den urolige
havflaten i store sirkler,
rundt og rundt ustanselig.
De forsvinner i mørket
like fort som de kommer ut av det.
Som lange, søkende armer
jager lyskjeglene gjennom rommet,
på leting etter det
som har forvillet seg.
Plutselig, og i korte glimt
dukker de fram fra mørket:
en frådende bølgetopp,
en enslig sky,
en sort fugle i lav flukt
over bølgekammene,
et skip på vei mot sitt mål.
Herre, når jeg er ute av kurs,
fang meg inn med lysstrålene
fra din oppsøkende kjærlighet,
og led meg inn til trygg havn. 

I desember 2010 ble det padlet ut til Grønningen fyr utenfor Kristiansand. Det var padlegruppa St. Brendan som skulle ha et stille døgn på fyret. Det ble en magisk natt:

Grønningen fyr - natt


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 18.2.2010

Harald Olsen (2009)
Bønn ved havet
Utstein Pilegrimsgård
Boken er nydelig illustrert av Svein Magnus Håvarstein.

Boken kan bestilles fra Utstein Pilegrims-gård.

Vi har skrevet om Olsen sine bøker før her på keltiskfromhet.no. Han er produktiv, og her er referanser til noen bøker til, og til hans hjemmeside:

Harald Olsen (1999)
Ilden fra Vest. Tekster fra keltisk fromhets- tradisjon.
Verbum
ISBN 82-543-0800-4

Harald Olsen (2000)
Frodig fromhet i Vest. Keltiske helgenlegender.
Verbum
ISBN 82-843-0851-9

Harald Olsen jobber nå på Høgskolen i Agder. Der holder han blant annet kurset "Kristen spiritualitet" (10 stp).

Han har også tatt i bruk www, og du finner hjemmesiden hans her. Her finner du også informasjon om noen av de andre bøkene hans, for eksempel "Den østlige pilegrims-vei".